Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Маска тип FFP2

От EverybodyWiki Bios & Wiki
Направо към:навигация, търсене


Файл:A4 print face mask cut.gif
Кройка на предпазна противопрахова маска за лице - принтиране размер А4

FFP2 характеристики (Европа). Синоними: N95 (САЩ), KN95 (Китай), P2 (Австралия, Нова Зеландия), Korea 1st Class (Корея), DS (Япония).

Критерии при кроене на маска за лице, достигаща клас филтрация FFP2 и често срещани казуси при употреба:

  • Тестови нива на представяне на конкретен респиратор, спрямо преминаване на неомаслен прах (аерозол, сух въздушен разтвор=дим), чрез преценка на преминали под осем процента от въпросния прах при големините му с диаметър около 2,5 микрометра; както през геометричното уплътняване на кройката на респиратора, така и през същинския филтър (плат), в условия на физическо натоварване (Total IL = 240 Pa при 95 литра/минута вдишване). Т.е. ефективно филтриране на поне 94% от посочените фини прахови частици, който процент съдържа допуск до 2% за възможностите на кройката уплътняваща по лицето (достатъчно голяма покрита площ).
  • Отчита се и реалното преминаване на частици с размер от половин микрометър през респиратора (маска) заедно с геометричното уплътняване на кройката при триминутен престой в тестова камера при спокойно дишане (IL = 70 Pa при 30 литра/минута вдишване).
  • Тестовите нива са валидни при фиксирани 1.) съпротивление на филтъра според големината на порите (L/min), както и 2.) допустими рамки на налягане формирано при вдишване и издишване - Pa (Паскал). Хлабината между геометрията на маската и лицето, се посочва като основна пролука за преминаване на прах (а не през самият плат), и поради това, от значение е и степента на прилепнала стегнатост при конкретната кройка (ластична система зад главата или привързване с текстилен ширит). Ползването на ластична система зад ушите е възможно само за кратко, поради настъпващата умора на мускулите от придърпването. Медицинската маска цели по-скоро превенция на преминаване на микробиологични агенти в посока към околните, но този тип маска е с по-ниска ефективност на защита, сравнена със защитата осигурявана от респиратор, спрямо носещият го. Медицинската, както и саморъчно ушитата маска, са и с изразен психологически ефект, от гледна точка на това, че се избягва докосването на зоните около уста и нос с ръка, била в досег с недезинфекцирана повърхност (пейка, стол, кутия бонбони, дясна ръкохватка чешма - BG, лява - USA, Германия).

Предпазване спрямо прах[редактиране]

FFP2 е ниво на протекция спрямо тези големини на фини прахови частици около два и половина микрометра (и всички по-големи). Това означава повишено запрашаване в рамките на града, инцидентно повишаване на запрашаването при механизирано прибиране на реколта (пшеница, маслодайна рапица, слънчоглед, царевица за зърно), дим от горски пожари или горене на стърнища, индустриална мъгла с частици, изригване на вулкан, както и приложение при мерки ограничаващи разпространение на биоаерозоли (кихане, кашляне) с предполагаемо съдържание на инфекциозни агенти (вируси и др.). Силното запрашаване при условията на сух въздух при жътва, предизвиква сериозно освобождаване на статично електричество. За пожаробезопасност, всеки комбайн е снабден със съответни заземителни приспособления, но останалият от статичното електричество, резидентен ток е с активно биологично въздействие спрямо гърло и трахея. В такива случаи, колкото и да е топло, е препоръчително носене на еднослойна памучна маска, която покрива нос и уста, като основно е предпазването спрямо електромагнитното влияние, а по съвместителство и срещу прахът. Подобна е ситуацията и в сървърните зали с прекалено ниска въздушна влажност - статичното електричество се отразява на броя колизии по интерфейс с кръстосан неекраниран кабел от вътрешна мрежа, реализирана с четири усукани двойки. В такива случаи повредата в климатизацията се инспектира с предпазна маска. Висока е запрашеността и в шивашките цехове, което налага специфични хигиенни изисквания към височината на таваните на промишлените халета, а в тъкачниците - подът се третира, лентово със сух текстил.

Кога не се носи маска[редактиране]

Кранистите обслужват съоръжения, които предвид силната предразположеност към статично електричество са проектирани, като гръмоотвод, така, че да са абсолютно без подобни въздействия. Ето защо, при работа на кран не се употребява каквато и да е маска, а също и поради това, че би ограничила видимото поле (риск за хаспелистите).

Утилизация след употреба[редактиране]

Гумираните части на респираторите са със специална форма, която абсорбира различните видове радиация (основно бета) и са изготвени от материал, който се разпада при натрупване на излъчвания от този тип. На подобен принцип функционират професионалните маски (пожарникари, летци). Колкото по-дебела е дадена маска (респиратор), толкова повече бета излъчване може да абсорбира, но дори и еднопластовите маски се хвърлят в кошчетата (не на тротоара), защото натрупаното бета лъчение провокира рак по дребните бозайници, обитаващи улиците (котки, катерици, скунксове, плъхове).

Специални случаи на увеличена концентрация прах[редактиране]

В началото на всеки валеж, дъждовните капки увличат прахът от горните въздушни маси и концентрацията на прах над повърхността се увеличава. Това е прах, който дълго е бил под въздействието на слънчевото йонизиращо лъчение и е придобил бета активност (олекотен валентен слой). Ето защо първите няколко минути след започване на дъжда, се отбелязва временно повишаване на бета фонът. Освен това водните капки, преминавайки през въздуха, разтварят в себе си въглеродният двуокис и образувайки слаба въглена киселина, взаимодействаща с разтвореният прах - отделят протони, които допълнително спомагат за активността на разтварящият се прах (протоните увличат малък брой електрони, като сформираните пакети от атоми с малка маса, се разпространяват, като имитация на бета вълни). Заради това е препоръчително избягване на стоенето на открито в началото на всеки валеж. Облаците наистина са съставени от дестилирана вода (след изпаряване и кондензация се получава т.нар. деминерализирана, мека вода), но дъждът, когато е чист и не е киселинен, представлява много, много слаба киселина. Въздухът бива почистен от прах и след снеговалеж. Друг случай на увеличена концентрация на химически активен прах е при сушене на недобре изплавено пране, при което е използван прекалено много сух прах за пране, а възможностите на пералнята за центрофугиране на конкретният обем пране, не надскачат разтворимостта на съответният детергент в студена вода.

Предпазване спрямо хим. вещества[редактиране]

Професионалните респиратори са с показатели близки до тези на противогазите и целят защита на работника от сернокисели аерозоли и солеви изпарения присъстващи във въздуха в резултат от технологични процеси или растително-защитни мероприятия (пръскания). Един от слоевете може да е от активен въглен, а другите слоеве са с активност отбелязана цветово върху завинтваните филтри. Върху самите химически активни филтри, може да се постави допълнително прахова мембрана (примерно FFP2), която води до намаляване въздействието на евентуален прах върху дълготрайността на химично активните слоеве от същинският филтър. В някои химични, металургични, фармацевтични и др. производства, маските са комбинирани (хим. в-ва и прах), с което работещите биват протектирани, както спрямо увеличена активност на черен дроб (детоксикиране при преминали в организма в-ва), така и спрямо натоварване филтриращи способности бял дроб (силикоза). Респираторите ползвани в рамките на пълен работен ден, са с монтирана издишваща клапа, за да е по-бързо извеждането на издишвания въздух, като по този начин високата му влажност не създава условия за конденз или подгизване. Поддръжката на гумените части на респираторите се свежда до изтриването на наслоената мазнина със спирт или измиването с вода и сапун. В случаите на промишлен, цял респиратор, който покрива цялото лице, при подбрана конструкция, в чийто обем, вдишваният въздух не обдухва стъклата, често се получава замъгляване от издишваният влажен въздух. При посочената конструкция, избягването на замъгляването на видимото поле се осъществява чрез намазване на стъклата от вътрешната страна с много тънък слой сапун. Препоръката за гладко избръснато лице е неизпълнима, поради силният сърбеж, който се провокира от притискането на гумената част.

Температурна протекция[редактиране]

Обикновен тънък памучен плат на два пласта, образува междинен въздушен слой, който представлява изолация спрямо ниски температури, характерни за северните ширини или в планината. При работа или планински преход, при отрицателни целзиеви температури, настъпва преохлаждане на белите дробове и поява на суха прекъслечна кашлица. След една година се наблюдават различни степени на фиброзиране на белодробната тъкан със загуба на способност за оксигенация на кръвта (ефект, наблюдаван на екрана на скенера, наподобяващ изображение на матово стъкло, наричан pavement, калдъръм). По-висока е честотата на проява при жени, поради, което от изключителна важност е носенето на двуслойна маска (или шал) при отрицателни температури (особено в мъгла). Термична протекция може да се осъществи и от двуслойна специализирана маска изпълнена от FFP2 плат, чиято основна функция е противопрахова. Дългогодишната работа извършвана от мъже при ниски температури (строители и дървосекачи без термична протекция на дихателните пътища), води до бъдещо настъпване на повишена чупливост на кръвоносните съдове в мозъка и увеличена честота на настъпващи преходно мозъчно разстройство или инсулт.

Добри практики[редактиране]

Важно уточнение при самоделните противопрахови маски е нуждата от избягване на хавлиен плат, въпреки идеалните му филтриращи и топлоизолиращи свойства. Хавлиеният плат лесно подгизва, както от влагата в издишвания въздух, така и от влагата в околният въздух (мъгла, валеж) и създава условия за развитие на бактериална пневмония. При медицинските маски, независимо от класа на филтрация, този въпрос е решен чрез импрегниране на плата с пластмасоподобна течност, която намалява напояването (хидрофобност) на маската от влагата в издишвания въздух, и така се удължава времето за безопасно ползване до два часа (за вариантите без клапа).

Целта на противопраховите маски е да предпазят белите дробове при случаи на повишена запрашеност, като пропуснатите през маската частици, впоследствие биват изтикани навън от ресничестия паренхим на белия дроб. Многослойният ресничест епител предхожда пътя до алвеолите, като прилепва прашните частици и непряко спомага за по-високата ефективност в усвояването на кислород. Носенето на маска намалява вероятността прахът и полепналите по него патогени да въздействат продължително и във висока концентрация. Противопраховата протекция удължава ресурсът на дихателните пътища, като отдалечава момента на настъпване на наследствено обусловени заболявания и алергични състояния, а намаленият инфекциозен натиск съхранява за по-дълго възможностите на имунната система. Сериозна помощ за организма е дори обикновен плат от фланелка (t-shirt), който не покрива изискванията дори на FFP1 но спира по-едрите частици и е преграда пред тяхното бета излъчване. Продължителният престой в запрашена атмосфера води до чупливост на зъбите, което е от компетенцията на службата по Техника на Безопасност (ТБ) към съответното предприятие (Охрана на труда). При носене на маска, не се препоръчва разговаряне, освен по телефон в т.нар. чиста стая.

Многократна употреба[редактиране]

Филтриращи свойства достигащи почти до FFP2 могат да се реализират чрез един слой памук, между два тънки слоя от плат (марля), като след изпиране на противопраховата маска е препоръчително гладене с ютия за дезинфекция. Специализираният плат от клас FFP2 запазва просветът на порите си, дори и след няколко десетки изпирания (до петдесет), но в действителност маските не могат да се перат дотолкова, а само няколко пъти. Площта на платът се насища с антисептичната мазнина отделяна от кожата по лицето. Отложената върху платнената маска мазнина се отмива трудно, съдържа специфични вещества, които при натрупването им провокират мирис, а една от основните характеристики на маската е да няма мирис. Основна цел на дезинфекцията с ютия е удължаване на времето за ползване на маската, чрез забавяне действието на бактериите, които формират мирисът, чрез преработка на захарите и мазнините отделяни от кожата. Издишваният влажен въздух, стартира намножаването на обичайно присъстващите във въздуха на България, бактерии и характерните за тях ферментации: млечнокисела, алкохолна, пропионова, масленокисела, оцетна. Продуктите от тези биологични процеси са със силна миризма и една маска не може да се ползва след повече от 3-4 ръчни пранета при 40 градуса. Автоматично пране при 90 градуса може да увреди ластичната част (ако е тънка), да разпадне конците (ако са слаби), да дестабилизира боята (ако е текстилен принт при домашни условия), или да увеличи просветът на порите на стар и захабен плат и еднослойната маска да започне да пропуска дори десет микрометров прах (и да престане да е противопрахова, а само студоизолираща). Кройката трябва да уплътнява дъгата по брадичката, но да не достига адамовата ябълка (изместен хоризонт), защото така би се формирал пренос на плесени и стафилококови бактерии, от периферията на наболата брада към лицето! Зоните зад ушите също са богати на златист стафилокок, и маска с прикрепване към ушите, може да бъде само за еднократна употреба – не се пере! Във всички случаи се съблюдава правилото за съразмерност (M, S, L), и изнесен нагоре, висок хоризонт.

Екология и почвообразуване[редактиране]

Предвид преобладаващите въздушни маси, в България не е характерно носенето на противопрахови маски, защото местното индустриално замърсяване не надскача възможностите на атмосферния отток (освен в падините). Дори периодично навлизащият от Сахара прашен въздух (зеленикав Хлорит), не представлява събитие с особена опасност, защото това е мек алкален прах, чиято кристална решетка не провокира статично електричество и не влияе върху химията на клетките на бял дроб. Частен случай са моментите със силен вятър при изсушена почва, когато местното запрашаване силно се увеличава (кварц) и се налага преминаване на работния процес в закрити помещения. Това обикновено е характерно за Северна България, като поради възпиращата роля на Стара Планина, запрашените антициклони от север, повишават налягането си непосредствено преди билото, и поради кондензацията се изваляват заедно със съдържащият се прах, като спомагат процесите на почвообразуване. Под въздействие на температурната ерозия, откритите (незалесени) скали на високо в планината, се разпрашават и образуват прахови ръкави, които се стелят над равнините и също допринасят за доработването на почвения хоризонт. Примерно, киселите почви в Пловдивското поле са резултат и от изветрените околни планини, към момента, когато билата им са били без горска или друга покриваща растителност.

Вижте също[редактиране]

  • Медицинска_маска
  • Противогаз
  • Тестване на изолационните свойства на респиратори
  • Очаквани коефициенти на защита на респиратори
  • Своевременна подмяна на респираторните филтри

Литература[редактиране]


Този цитат "Маска тип FFP2" е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите  and/or the page Edithistory:Маска тип FFP2..

Този цитат е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.