You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Пронемер

От EverybodyWiki Bios & Wiki
Направо към:навигация, търсене


Пронѐмер е термин, предположително възникнал като съкращение от ПРофесионален Организатор на НЕстандартни МЕРоприятия и означава висококвалифициран специалист (или фирма), организатор на конференции, дискусии, дебати, обучения, семинари, курсове, състезания, форуми и други подобни мероприятия „до ключ“, т.е. предлагащ пълния комплект услуги от посрещането до изпращането, основно за клиенти от други градове.

Често лекторите са принудени да разширяват спектъра от предлагани услуги поради търсенето на комплексно предложение при организирането на мероприятия в други градове – към лекцията и занятието се добавят:

  • идеи и текст на работна програма, уведомителни писма, покани, афиши, редакторска помощ при подготовяне на доклади и изказвания;
  • ръководене на събития, изнасяне на лекции, работа в групи, допълнителни свободни занимания;
  • запазване на зала, хотел, техника, транспорт;
  • посрещане/изпращане (трансфер), кейтъринг;
  • културна програма и други подобни услуги.

Концентрацията на лектори и водещи в големите градове и все по-честото използване на техника при провеждането на мероприятията, свързана с необходимостта да се използват специално оборудвани помещения, както и създаването на смесени групи от различни населени места, води до търсенето на тези допълнителни услуги. Това изисква наличие на съответните специалисти, което води до възникването на нов тип организация, предлагаща на пазара целата гама от съпътстващи услуги, обикновено във вид на пълен комплект. Използването на специализирани туристически и други фирми за тези неспецифични за лектора дейности на практика често се избягва след един или няколко неприятни инцидента, свързани с недостатъчно високото ниво на развитие на тези услуги в България.

Друго обяснение за възникването на термина го свързва с немския език: от Pro – стандартна представка за „професионален“ и -nehmer – част от много думи с различни представки като Unternehmerпредприемач, Teilnehmer – участник и т.н. В полза на тази версия говори и фактът, че повечето специалисти слагат ударението на предпоследната сричка и леко „разтягат“ първото „е“, което е типично за немското произношение. Съществува версия, че съкращението е възникнило допълнително, за да даде някакво логично обяснение на термина в българския език. Макар и рядко, терминът се среща в немския език.[1] Няма сведения за употребата на термина и в руския език, където той би звучал по същия начин (ПРофессиональный Организатор НЕстандартных Мероприятий), но подобна възможност не е изключена, тъй като терминът е относително нов и се използва предимно от специалити в дадената област.

За първи път използването на термина в България е забелязано през 2006 г. в Пловдив и София от Лиляна (Лили) Русковска [2], ръководител на проект „Салве“ към „Сдружени пловдивски творци“ – неправителствена организация, създадена през 1997 г.

Източници[редактиране]

  1. Pronehmer – търсене в google.com
  2. Лиляна (Лили) Русковска Архив на оригинала от 2016-03-04 в Wayback Machine. – личен уебсайт


Този цитат "Пронемер" е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите  and/or the page Edithistory:Пронемер..

Този цитат е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите.Read or create/edit this page in another language[редактиране]